Expedit instalacija

izaberite verziju koja odgovara Vašoj konfiguraciji

Expedit

Najnovija verzija je 2.2.0

Expedit instalacija – Windows

Windows XP i noviji. Takođe je podržan i Windows 10.

Expedit instalacija – Linux

Ubuntu Linux 12.04 i noviji. Debian, Red Hat i SuSE Linux su takođe podržani.

Offline Update

Expedit update za offline korisnike

Expedit offline update

Ovaj update primenljiv je za sve operativne sisteme.

Expedit off-line update za starije verzije (2.0.7 i starije)

Update za Expedit verzije 2.0.0 - 2.1.7, verzije starije od 2.0.0 nisu podržane.

Offline update namenjen je korisnicima koji nemaju stalni pristup Internetu (sa računara na kome je instaliran Expedit). Postupak instalacije opisan je u korisničkom uputstvu.

Java instalacija

Expedit koristi 32-bitno Java izvršno okruženje.

Windows – Java 8, OpenLogic 32-bit JRE msi (preporučena verzija)

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 11

Windows - Java 8, OpenLogic 32-bit JRE zip

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 11

Linux – Java 8, 32-bit JRE

Java 8 za Linux platforme

Potrebno Java okruženje za vaš operativni sistem možete preuzeti sa gornjih linkova.

Najnovija Java verzija za sve operativne sisteme može se preuzeti odavde: OpenLogic's OpenJDK Downloads

Instalacija Jave na Linux sistemima sa Advanced Packaging Tool (APT) - Debian, Ubuntu itd.:

sudo apt install default-jre

Licenca

Expedit licenca

Expedit licenca za krajnjeg korisnika