Expedit instalacija

izaberite verziju koja odgovara Vašoj konfiguraciji

Expedit

Najnovija verzija je 2.2.0

Expedit instalacija – Windows

Windows XP i noviji. Takođe je podržan i Windows 10.

Expedit instalacija – Linux

Ubuntu Linux 12.04 i noviji. Debian, Red Hat i SuSE Linux su takođe podržani.

Offline Update

Expedit update za offline korisnike

Expedit offline update

Ovaj update primenljiv je za sve operativne sisteme.

Expedit off-line update za starije verzije (2.0.7 i starije)

Update za Expedit verzije 2.0.0 - 2.1.7, verzije starije od 2.0.0 nisu podržane.

Offline update namenjen je korisnicima koji nemaju stalni pristup Internetu (sa računara na kome je instaliran Expedit). Postupak instalacije opisan je u korisničkom uputstvu.

Java instalacija

Expedit koristi 32-bitno Java izvršno okruženje.

Windows – Java 8, 32-bit JRE (preporučena verzija)

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10

Windows – Java 7, 32-bit JRE

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Linux – Java 8, 32-bit JRE

Java 8 za Linux platforme

Potrebno Java okruženje najčešće se već nalazi na Vašem računaru, ali ukoliko to nije slučaj možete ga preuzeti sa gornjih linkova.

Najnovija Java verzija za sve operativne sisteme može se preuzeti odavde: Java Downloads for All Operating Systems

Instalacija Jave na Linux sistemima sa Advanced Packaging Tool (APT) - Debian, Ubuntu itd.:

sudo apt-get install default-jre

Licenca

Expedit licenca

Expedit licenca za krajnjeg korisnika