Šta je novo

Expedit promene i nadogradnje, po verzijama

Expedit 2.2.0

Novembar 2020

 • Ispravljeni su uočeni nedostaci u softveru.

Expedit 2.1.9

Avgust 2020

 • Dodat je novi logistički centar Loznica.
 • Ažurirana je baza poštanskih brojeva i mesta.
 • Ispravljeni su uočeni nedostaci.

Expedit 2.1.8

Novembar 2019

 • Dodata je podrška za mikro-rutiranje.
 • Izvršena su interna poboljšanja performansi.

Expedit 2.1.7

Maj 2019

 • Dodat je novi logistički centar Sombor.
 • Ažurirana je baza poštanskih brojeva i mesta.

Expedit 2.1.6

Februar 2019

 • Izmene naziva pojedinih servisa u skladu sa politikom CityExpress-a.
 • Izvršena su interna poboljšanja performansi.

Expedit 2.1.5

Januar 2019

 • Profil za import podataka može da se snimi kao fajl i uveze u drugi korisnički nalog.
 • Implementirana je podrška za drugi korisnički centar - 002.
 • Poboljšana je logika za upravljanje rasponima brojeva (bar-kodovima).

Expedit 2.1.2

Mart 2018

 • Nova opcija za štampanje referenci u formi bar-koda na nalepnicama.
 • Nova opcija za rotiranje nalepnica pri štampi za 180° - štampanje nalepnica "naopako".
 • Ispravljene su greške prilikom importa pošiljaka, uočene kod formatiranih numeričkih vrednosti.
 • U import pošiljaka dodata je podrška za xlsx Excel format.
 • Ažurirana je baza poštanskih brojeva i mesta.

Expedit 2.0.7

Novembar 2016

 • Dodata je podrška za dinamičko učitavanje baze poštanskih brojeva.
 • Promenjen je CityExpress logo. Novi logo od sada se štampa na listi preuzimanja i na nalepnicama.

Expedit 2.0.0

Jun 2015

 • Dodata je podrška za Parcel Shop.

Expedit 1.8.2

 • U svim tabelarnim pregledima (tabela pošiljaka, adresar, itd.) omogućeno je podešavanje redosleda i širine svih kolona po želji. Ova setovanja ostaju upamćena u korisničkom profilu.
 • Pošiljke za preuzimanje na drugoj adresi se automatski šalju u CityExpress servisni centar.
 • U istorijatu pošiljaka, pošiljke za preuzimanje imaju drugačiju ikonu radi raspoznavanja.
 • Export pošiljaka u MS Excel format prikazuje sve pakete pošiljke sa bar-kodom i samu pošiljku, kao i preuzimanja na drugoj adresi.
 • Implementirane su nove usluge i servisi iz ponude CityExpress-a.
 • Ažurirana je baza poštanskih brojeva i mesta.

Expedit 1.6.3

 • Ispravljeni su uočeni nedostaci sa rutiranjem pošiljaka.

Expedit 1.6.2

 • Za backup pošiljaka, dodata je opcija za izbor za koliko poslednjih dana se kreira backup (između 7 i 180 dana).

Expedit 1.6.0

 • Dodate su opcije za obaveštavanje pošiljaoca i/ili primaoca o prijemu pošiljke SMS-om i email-om. Ovo je novi servis koji obezbeđuje CityExpress d.o.o.
 • Ažurirana je baza poštanskih brojeva i mesta.

Expedit 1.4.8

 • U tabelarnom pregledu i u editoru klijenata (primalaca pošiljaka), dodata su polja za PIB i matični broj klijenta. Po ovim poljima može se takođe vršiti i filtriranje podataka u svim tabelarnim prikazima.
 • Kod kreiranja pošiljaka dodata je mogućnost da svaka buduća pošiljka automatski ima aktiviran servis „Otkupnina“. Ova opcija se može uključiti/isključiti iz sistemskih podešavanja za editor pošiljaka.
 • Dodatna polja u formularu za naručivanje preuzimanja pošiljaka sa Vaše adrese: Vaše radno vreme i očekivani broj paketa za slanje.
 • Ažurirana je baza poštanskih brojeva i mesta.

Expedit 1.4.4

 • Dodata je opcija za automatsko kreiranje sigurnosne kopije adresara i istorije pošiljaka (backup).
 • Unapređen je sistem za automatsko instaliranje nove verzije.
 • Omogućen je import postojećeg korisničkog profila, čija se sigurnosna kopija čuva na Expedit serveru.
 • Dodat je pregled svih kolona u listi pošiljaka spremnih za slanje.
 • Ime aktivnog korisnika ispisano je u donjem levom uglu.
 • Problem sa mini listom preuzimanja na pojedinim instalacijama je otklonjen.
 • Izvršena su interna poboljšanja performansi.

Expedit 1.4.0

 • Track & Trace sistem je integrisan u Expedit. Korišćenje ovog servisa je opisano u korisničkom uputstvu.
 • Rešen je problem sa neštampanjem broja bar-koda ispod grafičke oznake bar-koda. Ovaj problem javljao se kod pojedinih korisnika koji su izvršili upgrade Jave na verziju 7.
 • Izvršene su interne izmene u podsistemu štampe u cilju poboljšanja performansi.
 • Sa naslovne strane aplikacije možete CityExpress-u poslati svoje komentare, primedbe i sugestije u vezi Expedita, klikom na link koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
 • Sa naslovne strane aplikacije takođe možete pregledati šta je novo.